- beurs forum -
Strategie
forum home / Algemene onderwerpen / Strategie / 
Geef hier uw reaktietitel:
Geef hier uw reaktie:

Onder welke naam of alias wenst u dit te posten?
Geef de eerste letter van de naam hierboven: (niet nodig indien ingelogd)

Type de twee woorden: (niet nodig indien ingelogd)
50 miljard pond extra

Bank of England breidt obligatie-aankopen uit tot 175 miljard pond

De Bank of England heeft donderdag zoals verwacht de basisrente behouden op 0,5 procent. De Britse centrale bank verraste echter de markten door haar obligatie-aankopenprogramma met 50 miljard pond uit te breiden tot 175 miljard pond.

(tijd) - Economen hadden verwacht dat de BoE net haar obligatie-aankopen zou stopzetten, of althans een pauze zou inlassen. Ook een lichte uitbreiding met 25 miljard pond was door sommigen naar voor geschoven. Eind juli waren de laatste miljarden van de 125 miljard pond die tot dusver was voorzien, immers opgebruikt.

De BoE kocht de voorbije vijf maanden staats- en bedrijfsobligaties om de langetermijnrente te drukken en zo de kredietverlening en de economische groei te stimuleren. Recente indicatoren wijzen uit dat de ingreep succesvol was.

Met de beslissing het budget voor obligatie-aankopen met 50 miljard pond op te trekken wil de BoE nog eens drie maanden voort kunnen. Het geld hiervoor wordt bijgedrukt.

username:mw
tijdstip:2009.08.06 - 23h02m03
deel 3: vastgoed

Vastgoed is een derde mogelijke investering die inflatiebestendig is onder normale omstandigheden. Een huis blijft immers een huis. Een appartement blijft een appartement. Een andere verklaring voor de inflatiebestendigheid ligt in de productie/bouwkost. Deze bestaat enerzijds uit de grondwaarde, anderzijds uit materialen en andezijds uit werkuren. De laatste twee volgen de inflatie met grote zekerheid. (Denk bvb aan automatische loonindexering) Laat ons duidelijk zijn dat veroudering optreedt, maar vastgoed is beperkt onderhevig aan veroudering. Een stenen muur blijft immers honderden jaren goed, en de grond waarop het goed gebouwd is is zowiezo veilig.
Vastgoed is beperkt onderhevig aan conjunctuurschommelingen. Zo zien we bijvoorbeeld een daling van de aankoop/verkoopwaarde van 20% in Amerikaans
vastgoed op een jaar tijd. Vastgoed houdt zijn waarde, en geeft ook een rendement door verhuring. Het rendement door verhuring moet opgetelt worden bij het rendement door het verschil in de aankoop en verkoopprijs. Net zoals aandelen is het immers zeer belangrijk goedkoop te kopen en op een duurder moment te verkopen. Na een jaar met een historisch sterke stijging van de prijzen verkopen is dus zeker aangeraden. Omgekeerd is het ook aangeraden om te kopen op een moment dat de stijging tegenvalt, of dat er zelfs een daling optreedt.
Tenslotte is het ook zo dat in de meeste landen vastgoed de enige serieuze belegging is die officieel gehedged kan worden. Men kan immers gaan
lenen (hypotheek) om een (bijkomend) vastgoed aan te kopen. Indien de rente op deze lening goed is, kan dit uw totaal rendement maximaliseren.
Het is ook mogelijk om via fondsen in vastgoed te beleggen. Hier spreken we dan over vastgoedbevaks. Het rendement zal iets lager uitvallen, maar het is eenvoudiger en het beheer wordt voor u gedaan. Als nadeel zitten we hier met een fondsenrisico, gelinkt aan de uitgever van de fondsen. In dit geval is dit minder kritisch dan bij goudbeleggingen, aangezien goudbeleggingen juist verzekeren tegen fondsenrisicos.


username:moonwulf
tijdstip:2009.07.14 - 21h58m48
deel 2: goud en edelmetalen

Goud behoud zijn waarde. Zelfs in extreme crisissen en oorlogssituaties, wanneer alle vertrouwen in het financiele systeem en de overheden zoek is, is goud een schaars én gewild goed.
Het grote nadeel van goud is het ontbreken van rendement. Enkel ervaren goudbeleggers kunnen extra rendement halen door het inspelen op de koers. Namelijk door te verkopen op momenten dat goud overgewaardeerd is, en aan te kopen op momenten dat het ondergewaardeerd is.
Het nadeel weegt niet op tegen het voordeel dat goud in elke situatie nog iets waard is. Dit betekent dat elke portefeuille een deel fysiek goud moet bevatten.
Het is inderdaad zo dat we hier spreken over fysiek goud. Laat u niet vangen door 'goud op rekening', 'goudcertificaten', 'goudmijnaandelen', want dan zitten we in een hele andere categorie van beleggingsinstrumenten. Deze instrumenten lopen immers het risico ten onder te gaan door andere factoren dan de ondeliggende waarde.
Bovendien zijn de momenten waarop goud het redmiddel is, juist de momenten waarop deze alternatieven waardeloos worden. Een voorbeeld is een valutacrisis, waar een bedrijf dat zelf in goud handelt, overkop gaat door de valutarisicos en niet door de goudprijs.
Conclusie van de goudbelegging is dat dit een verzekering vormt voor slechte tijden. 10% van uw vermogen in fysiek goud is zowiezo ten allen tijde aangeraden, meer kan in het geval een probleem zich aankondigt.

username:moonwulf
tijdstip:2009.07.06 - 12h58m10
deel 1: aandelen

In onze reeks over inflatie bestendige beleggingen beginnen we bij de minst voorspelbare: aandelen. Aandelen kunnen zeer inflatie bestendig zijn. Immers, wie anders dan een producerend bedrijf kan snel inspelen op een veranderende grondstof en loonprijs. De prijzen kunnen onmiddellijk doorgerekend worden. Hiervoor is vereist dat het bedrijf een goed produceert dat niet optioneel/ luxe is. Deze goederen kunnen immers minder verkocht worden in tijden van krisis of geldontwaarding. Verder is het belangrijk dat het bedrijf in kwestie een zekere leidinggevende rol heeft in zijn markt. Dit is minder belangrijk omdat minder leidinggevende bedrijven (price followers) inderdaad hun omzet zullen zien dalen, maar daardoor ook gemakkelijker concurrentievoordeel zullen verkrijgen.
De activiteiten van het bedrijf moeten verder onder de loep genomen worden. Ze mogen niet afhankelijk zijn van de conjunctuur, en het moeten activiteiten zijn waar in de toekomst nood aan zal zijn. Kijk altijd naar de toekomst, niet naar de huidige situatie.
Het is ook zeer belangrijk om de activiteiten van het bedrijf naar balans en boekhouding toe onder het licht te houden. Heeft het bedrijf veel schulden (negatief)? Staat er cash of vastgoed op de balans (positief)? Werder er nieuwe activiteiten, overnames of nieuwe vestigingen gefinancierd met schulden (zeer negatief)? Met andere woorden, het risicoprofiel moet beperkt zijn. Immers, tijden van inflatie zijn meestal ook tijden waarin bepaalde activiteiten al eens slecht durven te gaan.
Een laatste punt bij de selectie van inflatie bestendige aandelen is de waardering. Betaal nooit te veel ook niet in tijden van krisis. De PE ratio (price-earnings of koerswinstverhouding) is hiervoor aangewezen. Een mooie koers winstverhouding schommelt rond de 10.
Goede producerende bedrijven behouden dus hun waarde. Ze geven ook rendement, dat normaal gezien uitgekeerd wordt door het jaarlijkse dividend.

username:moonwulf
tijdstip:2009.07.01 - 22h44m32
inflatie-bestendige beleggingen

Wanneer we kijken naar de manier waarop de huidige krisis (hopelijk succesvol) opgelost werd, komen we samen met vele andere analysten uit op een hoog inflatierisico. Op welke manier is het nu mogelijk om u hiertegen te beschermen? Met andere woorden: wat zijn inflatie-bestendige beleggingen? Hierbij moet rekening gehouden worden met het behouden van waarde, en het genereren van opbrengst. Een spaarboekje voldoet alvast niet. De rente schommelt rond 2% en is zelfs wettelijk naar boven begrensd. De waarde van het saldo is totaal niet beschermd bij inflatie. Dit is immers net de definitie van inflatie: het minder waard worden van geldsaldo's. De volgende weken zullen we enkele inflatie bestendige beleggingen proberen uit te lichten.

username:moonwulf
tijdstip:2009.06.22 - 16h10m05
gebruik uw belastingen

Maak gebruik van alle truukjes en belastingsvoordelen die je aangeboden worden. Ons Belgisch vaderlandje laat naar aloude traditie massas truukjes toe om minder belastingen te betalen, om geen belastingen te betalen, enz.
Eenvoudige voorbeelden zijn lange termijnsparen, pensioensparen, vastgoedafbetalingen die van het belastbaar inkomen mogen afgetrokken worden. Ingewikkeldere voorbeelden zijn aftrekken van beroepskosten. Dit lijkt logisch maar er zijn veel mensen die
dit nalaten. Mail mij op mmoonwulff@yahoo.com om eens te weten hoeveel duizenden euros u kan besparen.
voorbeeld: spaar met fiscaal voordeel en ontvang een jaarlijks extra rendement op uw spaar-reserve. Deze spaarreserve, die u anders op een spaarboekje, kasbons of iets dergelijks zou plaatsen kan op deze manier gemakkelijk uitgroeien tot een dubbel zo groot spaarpotje. Dit scenario vind u beschreven op www.extrarendement.be

username:moonwulf
tijdstip:2006.04.28 - 23h54m38
goud

Goud geeft bescherming tegen inflatie en terreurdreiging toestanden. Stop steeds 1% van je portefeuille in fysiek goud.
In geval van oorlog of wereldwijde economische instorting, zal deze 1% zodanig stijgen dat het verlies door waardevermindering van geld en aandelen grotendeels wordt opgevangen.


username:moonwulf
tijdstip:2006.04.28 - 23h53m52
stop-losses en technische analyse

Maak gebruik van stop-losses en technische analyse, maar vertrouw er niet blind op.
Stop-losses zijn zeer handige instrumenten voor een goede beursstrategie. Een stop loss is een efficiënt middel om niet alles te kunnen verliezen. Technische analyse kan helpen om het juiste aan en verkoopmoment te bepalen. Het beste is echter “gezond boerenverstand” én fundamentele waardering op basis van winst. (omzet is ook een indicatie, maar een zeer gevaarlijke)

username:moonwulf
tijdstip:2006.04.28 - 23h53m16
spreiding

Aandelen zijn een risicobelegging. Dit houdt in dat aandelen kopen steeds gokken is. Een goede tip: gok nooit met al je geld.
30% in aandelen is reeds zeer veel. Echte dag en nacht beleggers kunnen overwegen van 50% in aandelen te stappen. 70% of meer in aandelen is gekkenwerk. Zelfs David Copperfield gokt al eens verkeerd. Contacteer mij op mmoonwulff@yahoo.com voor een vrijblijvende analyse van uw persoonlijke risicospreiding. Ik steek hier graag even mijn tijd in.
Over het algemeen moet uw beleggingspiramide er alsvolgt uitzien:

A bevat ongeveer 10 a 20%. Dit belegt men best in risico.
beursaandelen, maar ook beperkt deel bijvoorbeeld participeren
in startups bijvoorbeeld.

B. bevat ongeveer 30 a 40% Dit belegt men in vastrentend.
Beleggingsverzekeringen of fiscaal sparen (zie verder) zijn hier een
uitstekende keuze.

C. bevat ongeveer 50 a 60% Dit belegt men in onroerend goed
of zelfs deeltjes in goud (10%) of andere waarde-behoudende goederen.

username:moonwulf
tijdstip:2006.04.28 - 23h52m28